Kurser

 
Fogedretten forestår tvangsfuldbyrdelse af civilretlige krav, som er fastslået ved dom eller forlig. Derudover kan fogedretten gennemtvinge betaling i henhold til udenretlige forlig, gælds-breve og pantebreve, uden at der foreligger et sædvanligt tvangsfuldbyrdelsesgrundlag. Fogedretten kan endvidere - ved en såkaldt umiddelbar fogedforretning - foretage tvangsfuld-byrdelse af krav, hvis eksistens endnu ikke er fastslået af domstolene. Endelig kan fogedretten gennemtvinge afgørelser om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

Fogedretten gennemfører desuden tvangsauktion over fast ejendom.

På kurset gennemgås fogedrettens mangeartede opgaver, ligesom de ord og begreber, som knytter sig til tvangs-fuldbyrdelse, forbud og arrest, vil blive gennemgået og belyst.

Der vil blive vist eksempler på dokumenter, der kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse

Underviser: Dommer ved Fogedretten Marianne Lund Larsen

Sted : Vartov, Hjørnestuen Farvergade 27, 1463 København K
Dato : 20.01.2009
Tid : 13:00 til 16:15
Normalpris : 1600 kr. ekskl. moms
Medlemspris : 1200 kr. ekskl. moms
Tilmelding senest : 06.01.2009
Kursusnummer : 92


Danske Translatører C/O OVRZ Kultorvet 2,       1175 København K E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2020