Kurser

 
Hvad er forskellen mellem registrering af lægemidler hos Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) og den danske Lægemiddelstyrelse? Hvilke krav stilles til oversætteren ved oversættelse af produktresuméer og indlægssedler?

Lægemiddelstyrelsen har afholdt en række kurser for lægemiddelindustrien om oversættelse af disse dokumenttyper. Denne gang slår Lægemiddelstyrelsen dørene op for Dansk Translatørforbunds medlemmer og andre oversættere, der ønsker at få den nødvendige baggrundsviden, før de påtager sig denne type oversættelser til dansk. Bag kurset står Mette Lykkebo, som er sprogkoordinator hos Lægemiddelstyrelsen. Hun og et par af hendes kolleger vil hver især fortælle om deres specialområder.

Vi vil få en gennemgang af, hvordan EMEA og Lægemiddelstyrelsen opererer i forhold til hinanden, og på hvilke områder de samarbejder.

Mette Lykkebo vil berette om de generelle retningslinier til dansk sprogbrug, som hun har været med til at fastsætte for Lægemiddelstyrelsen

Vi vil efterfølgende få en indføring i de forskellige registreringsprocedurer (national, central og MRP) og en redegørelse for, hvornår processen starter hos EMEA og hvornår hos Lægemiddelstyrelsen. Herunder gives en beskrivelse af, hvilke skabelontyper, der anvendes til hvilke procedurer.

Vi ser på, hvordan en registreringssag bevæger sig igennem de to systemer.

Endelig ser vi på, hvordan produktresumeet omsættes til brug i indlægssedlen..

Vi vil få lejlighed til i mindre grupper at oversætte et afsnit i et produktresumé og det tilsvarende i en indlægsseddel.
Sted : Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S
Dato : 29.04.2008
Tid : 09:00 til 15:00
Normalpris : 1600 kr. ekskl. moms
Medlemspris : 1200 kr. ekskl. moms
Tilmelding senest : 07.03.2008
Kursusnummer : 89


Danske Translatører C/O OVRZ Kultorvet 2,       1175 København K E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2020