Kurser

 
Der er i Storbritannien et betydeligt antal fortalere for brug af ’plain legal English’. De mener, at alle juridiske dokumenter bør være så klart og enkelt formuleret, at alle involverede parter kan forstå indholdet.

Det er lykkedes os at få Mark Adler og Pamela Jones til at komme til København og holde et heldagskursus om emnet. Mark Adler er praktiserende advokat og en af medstifterne af den internationale organisation Clarity, der har til formål at fremme brugen af lettere tilgængeligt juridisk sprog. Pamela Jones har arbejdet med sprog i over 20 år.

På kurset vil deltagerne få illustreret, hvordan mange juridiske dokumenter er skrevet i klar modstrid med principperne om enkelthed og forståelighed. Der vil blive set på ordvalg, bl.a. juridisk jargon, overflødige ord og fraser, samt på sætningsopbygning og –længde, brug af passiv, nominalisering og negationer. Derudover vil underviserne gennemgå nogle ’signaler’, som kan hjælpe læsere med at styre gennem en juridisk tekst, og endelig vil de imødegå den kritik, der rettes mod brugen af et mindre snørklet sprog.

Underviserne vil meget gerne basere kurset på deltagernes eget materiale. Vi opfordrer derfor alle til at indsende anonymiserede eksempler på juridiske dokumenter, der kan anvendes i undervisningen, som i vid udstrækning vil være interaktiv.

Målgruppen for kurset er danske advokater, der konciperer dokumenter på engelsk, samt translatører og EA’ere, der arbejder med oversættelse og redigering af juridiske tekster.

Yderligere oplysninger om plain legal English kan findes på www.plainlanguagenetwork.org og www.adler.demon.co.uk/clarity.htm.

NB: Af hensyn til undervisernes forberedelse vil vi gerne have tilmeldinger og materiale så hurtigt som muligt.


Sted : Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København K
Dato : 03.10.2006
Tid : 09:30 til 17:30
Normalpris : 3900 kr. ekskl. moms
Medlemspris : 3400 kr. ekskl. moms
Tilmelding senest : 11.09.2006
Kursusnummer : 79


Danske Translatører C/O OVRZ Kultorvet 2,       1175 København K E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2020