Kurser

 
I dette kursus vil vi sammenholde et konkret dansk koncernregnskab med et tilsvarende spansk regnskab og bl.a. se nærmere på forskellige former for konsolidering og hvilke nøgletal der optræder i disse regnskaber, hvad disse nøgletal viser, og hvordan de udregnes.
Derudover vil vi komme ind på balancen og resultatopgørelsen og beskæftige os mere indgående med noterne, herunder især anvendt regnskabspraksis. Endelig berøres pengestrømsopgørelsen, og implementeringen af Corporate Governance-principperne i de to lande kommenteres.



Sted : Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København K
Dato : 01.11.2004
Tid : 12:30 til 16:30
Normalpris : 1600 kr. ekskl. moms
Medlemspris : 1200 kr. ekskl. moms
Tilmelding senest : 30.09.2004
Kursusnummer : 64


Danske Translatører C/O OVRZ Kultorvet 2,       1175 København K E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2020