Kurser

 
Internationale og nationale spilleregler i forvaltningen af havmiljøet.

Med afsæt i det danske havmiljø introduceres de regler og termer, der knytter sig til forvaltningen af de marine interesser på søterritoriet. Efter en kort oversigt over Miljøministeriets opbygning og funktioner, herunder den nye Naturstyrelse, kommer vi ind på habitatdirektivet, vandrammedirektivet, havstrategidirektivet, internationale konventioner, råstofforvaltning og anlæg på søterritoriet og en række fagtermer, der knytter sig til den mere praktiske forvaltning af direktiver, konventioner og national lovgivning, bl.a. i forbindelse med råstofindvinding på havet.

Terminologi:
Hvad er SPA (Special Protected Area), SAC (Special Area of Conservation), SCI (Site of Community Importance) og Natura 2000 områder? Hvad menes der nøjagtigt med habitatdirektivets term 'gunstig bevaringsstatus' for en naturtype eller en art, og er 'typisk art' eller 'karakteristisk art' relateret hertil? Når der på havet indvindes råstoffer med en Trailer Suction Hopper Dredger, hvad er det så for et fartøj?

Underviser: Stig Helmig, cand.scient., marinbiolog, Miljøministeriet, NaturstyrelsenSted : Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
Dato : 07.03.2011
Tid : 13:00 til 16:30
Normalpris : 1300 kr. ekskl. moms
Medlemspris : 950 kr. ekskl. moms
Tilmelding senest : 01.03.2011
Kursusnummer : 105


Danske Translatører C/O OVRZ Kultorvet 2,       1175 København K E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2020