Medlemsudvalg

Kursusudvalg:
Henriette Faber

Etikudvalg
Anders Hermansen
Birger Knudskov


Syns- og skønsudvalg
Anders Hermansen (spansk)
Mette Blomsterberg (russisk)
Danske Translatører c/o Fokus Translatørerne, Nørregade 15, 4.,       1165 København K. E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2023