Sprogrevision

På grund af internationaliseringen og den øgede brug af fremmedsprog i virksomhederne i dagligdagen er der et stigende behov for at få tekster gennemlæst og revideret, således at det sikres, at teksten ud over at være sprogligt korrekt også er tilpasset målgruppen.

Her vil translatøren kunne bistå med sin sproglige ekspertise og indsigt i kulturelle og samfundsmæssige forhold i målsprogsområdet.

Danske Translatører C/O OVRZ Kultorvet 2,       1175 København K E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2020