Tolkning

Mange translatører tilbyder ud over oversættelse af skriftlige tekster tolkning, som indgår i alle translatørers uddannelse. De translatører, der også tilbyder tolkning, er i medlemslisten markeret med :


Translatører tolker både for domstole, erhvervsliv og myndigheder. Bl.a. kræver den danske retsplejelov, at der så vidt muligt skal anvendes translatører til tolkning ved de danske domstole, og også politiet har regler om anvendelse af translatører. I erhvervslivet kan der være brug for tolkning ved forretningsmøder, virksomhedsarrangementer, forhandlinger m.v.

Tolkning kan foregå som hvisketolkning, konsekutiv tolkning og simultantolkning. Det tilrådes at rådspørge translatøren om den mest effektive tolkemåde til en bestemt tolkeopgave.

Danske Translatører C/O OVRZ Kultorvet 2,       1175 København K E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2020