Tidligere kurser

Udviklingstendenser for oversættelse og tolkning globalt 19.09.2016
Foredrag ved Charlotte Langkilde 27.10.2015
Tingsret / Sachenrecht 18.06.2015
Besøg i Skifteretten 05.02.2015
Danske Translatører - 25 års jubilæum 16.01.2015
DE DANSKES VERBER 18.11.2014
Få succes på LinkedIn 30.10.2014
THE SKILL AND ART OF REVISION 23.10.2014
ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET, del 1 03.03.2014
ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET, del 1+2 03.03.2014
DE DANSKE MODALVERBER 11.02.2014
DANSK- TYSK SELSKABSRET 13.11.2013
STRAFFERET OG STRAFFEPROCES 28.10.2013
ELEKTRONISKE MEDIER OG OVERSÆTTELSE: GAMLE PROBLEMER – NYE TRICKS? 26.09.2013
DANSK-ENGELSK STRAFFERET OG STRAFFEPROCES 28.05.2013
SKRIV ORDENTLIGT DANSK 06.05.2013
MemoQ – et nyt oversættelsesværktøj 16.04.2013
CRIMINAL LAW AND PROCEDURE FOR LEGAL INTERPRETERS AND TRANSLATORS 15.01.2013
DANSK-TYSK SELSKABSRET 12.11.2012
UDENRIGSMINISTERIET OG UDENRIGSTJENESTEN 09.10.2012
TRANSLATING CULTURAL REFERENCES 26.09.2012
How the Drug Discovery Industry Works 11.04.2012
Udenrigsministeriet og Udenrigstjenesten 22.03.2012
Ejendomshandel i Frankrig: Udarbejdelse af ordbogsartikler til løsning af udvalgte oversættelsesproblemer 27.02.2012
Dansk-tysk konkursret 23.11.2011
Terminology and Concepts in Common Law: Contract & Civil Liability 24.10.2011
Menneskerettigheder: systemer, konventioner og praksis 10.10.2011
Kursus i Microsoft Office - Skyd på Instruktøren 13.04.2011
Voyage d’affaire; de l’idée stratégique à la réalisation d’une acquisition 04.04.2011
Forvaltningen af havmiljøet 07.03.2011
International Ophavsret 24.11.2010
Ministerium eller ministerie? Den nye retskrivningsordbog – og den nyeste udvikling i dansk sprog 09.11.2010
Shipping for translatører 07.10.2010
Dansk familie- og arveret set i lyset set af de seneste lovændringer 22.04.2010
SPYWARE - gode råd om computersikkerhed, Århus 25.03.2010
Hvordan udarbejdes straffeattesten 03.03.2010
Fokus på terminologien i ekstern regnskabsrapportering efter IFRS samt den ændrede selskabslovgivning - engelsk og dansk 18.11.2009
Das neue GmbH-Recht
Fachliche Hintergründe, Terminologie und Übersetzung
10.11.2009
Konkurs og insolvens - Om sagsbehandling ved Sø- og Handelsrettens skifteafdeling 05.11.2009
Workshop i oversættelse af engelsk regnskabsterminologi 26.03.2009
Internationales Recht und Europarecht 18.03.2009
Fogedrettens mangeartede opgaver 20.01.2009
IFRS Jahresabschlüsse 04.11.2008
Lær at bruge Wordfast 16.09.2008
Oversættelse og tekstproduktion inden for teknisk sprog (engelsk) 20.05.2008
Værd at vide ved oversættelse af produktresuméer og indlægssedler 29.04.2008
Kriminalforsorgen - fra fængsel til fodlænke 03.03.2008
IFRS i danske regnskaber efter 2005 - terminologi og oversættelse 03.12.2007
Tysk Strafferet og straffeproces 07.11.2007
Juridisk informationssøgning 27.09.2007
Ikke kun idiomer. Flerordsforbindelser som oversættelsesproblem, især, men ikke kun, mellem dansk og tysk 26.04.2007
Retssystemets opbygning efter domstolsreformen 18.04.2007
FORSIKRING - et system fuld af sproglige udfordringer 26.02.2007
Fransk virksomhedsjura 24.11.2006
Tysk ejendomshandel 06.11.2006
Psykiatrisk sprogbrug (dansk) 24.10.2006
Plain Legal Language 03.10.2006
Licitation - engelsk 20.06.2006
Advanced Style and Editing 05.05.2006
Ejendomshandel i Frankrig 24.03.2006
Oversættelse i Tag Editor 09.02.2006
Konkursret, tysk 08.11.2005
Skatte- og afgiftsret 25.10.2005
Edit Yourself 23.09.2005
Handel med fast ejd. i UK og Danmark 07.06.2005
Dansk-spansk koncernregnskab 23.05.2005
Dansk-fransk arveret 11.03.2005
Praktisk italiensk jura 24.01.2005
Arv og testamente 09.11.2004
Det danske og det spanske koncernregnskab 01.11.2004
Dansk medicinsk terminologi 05.10.2004
Praktisk anvendelse af de nye FIDIC Conditions of Contract 17.09.2004
Spansk - Civilprocessen efter retsplejereformen i 2002 29.04.2004
Tysk arve- og familieret 01.04.2004
Dansk Familieret 11.03.2004

Danske Translatører c/o Fokus Translatørerne, Nørregade 15, 4.,       1165 København K. E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2023