Om DanskeTranslatører

Danske Translatører (tidl. Dansk Translatørforbund) er en uafhængig brancheorganisation, der blev stiftet den 15. januar 1990, og som varetager selvstændige translatørers interesser. Medlemmerne er selvstændigt praktiserende translatører, translatører ansat i translatørvirksomheder og andre virksomheder og organisationer.

Medlemmer af Danske Translatører har ret til at bruge betegnelsen MDT efter deres titel.

Danske Translatører har vedtaget etiske og kollegiale regler, som hvert enkelt medlem skal overholde.

Medlemmerne opretholder gennem interkollegialt samarbejde, netværk og kursusdeltagelse en høj faglig standard, som opdateres løbende.

Danske Translatører repræsenterer sine medlemmer over for myndigheder i Danmark og EU og er medlem af den internationale oversætterorganisation FIT.


Danske Translatører c/o Fokus Translatørerne, Nørregade 15, 4.,       1165 København K. E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2023