Kurser

 
Kriminalforsorgens hovedopgave er at fuldbyrde straf. Opgaven indebærer en forpligtigelse til både at udøve kontrol og sikkerhed og at støtte og motivere den dømte.

Den bærende værdi i alt arbejde i Kriminalforsorgen er, at der skal balanceres mellem det hårde og det bløde. Denne værdi er således gældende for arbejdet i såvel det lukkede fængsel som på socialrådgiverens kontor efter løsladelsen.

Der gives på kurset et overblik over Kriminalforsorgens organisation og opgaver, ligesom der gives et indblik i de mange meget forskellige måder, hvorpå straffuldbyrdelses-opgaven løses.Særligt gennemgås spørgsmål vedrørende udlændinge i det danske straffesystem.

Endvidere gennemgås den vigtigste lovgivning og forskellige eksempler på dokumenter.


Underviser: Cand. jur. og Master of Public Health Ina Eliasen. Kontorchef i Direktoratet for Kriminalforsorgen, Straffuldbyrdelseskontoret. Ekstern lektor på Københavns Universitet i faget straffuldbyrdelsesret.Sted : Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København K
Dato : 03.03.2008
Tid : 13:00 til 16:00
Normalpris : 1200 kr. ekskl. moms
Medlemspris : 950 kr. ekskl. moms
Tilmelding senest : 11.02.2008
Kursusnummer : 87


Danske Translatører C/O OVRZ Kultorvet 2,       1175 København K E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2019