Kurser

 
Formålet med kurset er at give indblik i engelsk IFRS-terminologi sammenholdt med dansk, britisk og amerikansk regnskabsterminologi. Vi ser på udvalgte IAS’er, IFRS’er samt fortolkningsbidrag (IFRIC’er). Konkrete eksempler fra danske børsnoterede selskabers oversættelser inddrages.

Særlige oversættelsesproblemer fra årsrapporten gennemgås, fx aktiebaseret vederlæggelse, finansielle aktiver (aktiver disponible for salg, indregnet som aktiver eller forpligtelser, holdt til udløb etc.), ny revisionspåtegning, og Finansanalytikernes nye nøgletal og anbefalede IFRS-regnskabsopstillinger. I forbindelse hermed benyttes websites og termbaser fra internettet.

Efter de børsnoterede virksomheders overgang til IFRS byder oversættelse til engelsk af regnskaberne på mange nye udfordringer, og vi opfordrer derfor til at indsende særlige ønsker mht. emner en måned før kurset til dt@dtfb.dk (dvs. primo november).

Underviser: Lise Mourier, lektor ved CBS, Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi.
I juli udkom Regnskabsordbogen engelsk-dansk hos Forlaget Thomson (699 s), som Lise Mourier sammen med Sandro Nielsen og Henning Bergenholtz er forfatter til i et samarbejde mellem Copenhagen Business School og Handelshøjskolen i Århus, Århus Universitet.Sted : Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København K
Dato : 03.12.2007
Tid : 9:00 til 13:00
Normalpris : 2000 kr. ekskl. moms
Medlemspris : 1500 kr. ekskl. moms
Tilmelding senest : 09.10.2007
Kursusnummer : 86


Danske Translatører C/O OVRZ Kultorvet 2,       1175 København K E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2019