Kurser

 
Centrale begreber i tysk strafferet og straffeproces vil blive blive gennemgået på kurset. Samtidig gives der en oversigt over de vigste tyske straffebestemmelser, der anvendes i praksis, og de bliver sammenholdt med de tilsvarende danske.

For så vidt angår straffeprocesseen gennemgås forløbet af efterforskningen og straffeprocessuelle tvangsindgreb, ligesom domstolenes og anklagemyndighedens opbygning beskrives. Vi gnnemgår endvidere forløbet i en domsforhandling i en tysk straffesag sammenholdt med en domsforhandling i Danmark og ser på et antal tyske domme i straffesager.

Afsluttende beskrives den europæiske udleveringskonvention, der er trådt i kraft for nylig - med særligt henblik på Tyskland.

Underviser: Advokat Stefan Reinel, Advokatfirmaet Bang + Regnarsen. Stefan Reinel yder primært rådgivning inden for erhvervs- og selskabsret med internationale retsforhold og Tyskland som speciale. Endvidere er Stefan Reinel beneficeret forsvarer og han har ved flere tidligere lejligheder undervist ved DanskTranslatørforbunds kurser.

Sted : Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København K
Dato : 07.11.2007
Tid : 10:00 til 17:00
Normalpris : 3200 kr. ekskl. moms
Medlemspris : 2500 kr. ekskl. moms
Tilmelding senest : 09.10.2007
Kursusnummer : 85


Danske Translatører C/O OVRZ Kultorvet 2,       1175 København K E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2019