Kurser

 
Det er ikke muligt at gøre beskrivelsen af de psykiatriske sygdomme så eksakt som det er tilfældet med andre sygdomme. Det sproglige får dermed en ekstra stor betydning, så man er sikker på, at man mener nøjagtig det samme, når man bruger de forskellige psykiatriske termer. Som eksempel kan nævnes 'Psykiatriloven', der giver mulighed for tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse - under helt bestemte kriterier, som netop derfor skal være helt entydigt definerede. De psykiatriske symptomer udgør de brikker, der som syndromer eller sygdomsenheder indgår i det diagnostiske puslespil.

På kurset gives en gennemgang af de vigtigste termer inden for psykopatologien. De vil blive opdelt efter de psykologiske funktioner, der er forstyrrede: perceptionsforstyrrelse, tankeforstyrrelser, ændret sindsstemning, angstsymptomer osv.). Dermed lægges der op til anvendelsen af de diagnostiske kriterier, der ligger til grund for opdelingen af de psykiske lidelser: demens, misbrug, skizofreni, mani og depression, angst, adfærds- og personlighedsforstyrrelser. Endvidere berøres retspsykiatrien (spec. Psykiatriloven). Psykiatriske erklæringer (fx. udskrivningskort, speciallægererklæringer, mentalobservation) gennemgås kort, og der gives konkrete eksempler.

Inden kurset vil der blive udsendt en liste med definition af en del af de psykiatriske termer samt en oversigt over de psykiske lidelser.

Underviser: Birgitte Holt Larsen, speciallæge i psykiatri og cand.mag. i dansk. Forfatter til bl.a. lærebog i psykiatri for sygeplejestuderende.

Sted : Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København K
Dato : 24.10.2006
Tid : 13:00 til 16:00
Normalpris : 1600 kr. ekskl. moms
Medlemspris : 1200 kr. ekskl. moms
Tilmelding senest : 18.10.2006
Kursusnummer : 77


Danske Translatører C/O OVRZ Kultorvet 2,       1175 København K E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2019