Kurser

 
Kurset beskæftiger sig med de engelske regler, der finder anvendelse på licitationsområdet, herunder lovgrundlaget, almindelige bestemmelser og udbudsformer. Desuden gennemgås i store træk parterne i en byggesag (bygherre, rådgivere, entreprenører) og den praktiske afvikling af et udbud; i den forbindelse vil også eksempler på ofte forekommende dokumenter blive behandlet.

Da de fleste større projekter efterhånden skal udbydes i EU, vil de specielle regler vedrørende EU-udbud blive inddraget, ligesom der vil blive taget højde for forskelle og ligheder mellem dansk og engelsk samt sproglige problemer ved oversættelse.

I forbindelse med ækvivalensproblemer vil forskellige oversættelsesstrategier desuden blive drøftet med henblik på at afgøre, om og hvornår det kan anbefales at oversætte hhv. kildesprogs- og målsprogsorienteret.

Underviser: Translatør, cand.ling.merc. Helle Pals Frandsen
Sted : Zahren, Sværtegade 5, 1118 København K
Dato : 20.06.2006
Tid : 10:00 til 16:00
Normalpris : 3200 kr. ekskl. moms
Medlemspris : 2500 kr. ekskl. moms
Tilmelding senest : 14.06.2006
Kursusnummer : 76


Danske Translatører C/O OVRZ Kultorvet 2,       1175 København K E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2019