Kurser

 
Kurset fokuserer på de muligheder, de nye elektroniske medier (fx korpora, elektroniske ordbøger, oversættelsesmaskiner, diverse databaser, browsere m.m.) giver oversættere. Der er tale om et metodisk orienteret kursus med it-baserede hjælpemidler som central genstand.

Problemtyperne vil være varierede: Der vil blive set på både nye og traditionelle tekstgenrer, navne, instruktioner, kollokationer, titler, referat, konstruktioner, idiomatik, titler, falske venner, kulturspecifika, grammatik, forkortelser og termer. Og mere endnu.

Deltagerne vil få tilsendt opgaver ca. 14 dage inden kurset, som løses og returneres ca. en uge før. Selve dagen indledes med et bredt oplæg af underviseren med efterfølgende spørgsmål og diskussion. Herefter tales der om de indkomne forslag til løsning af opgaverne. Bagefter får deltagerne yderligere et par cases at tage stilling til, og dagen afsluttes med diskussion af en runddelt oversigt over problemer, metoder og hjælpemidler, som sidenhen opdateres og redigeres af underviseren og rundsendes til alle i sin ”endelige” form efter kurset.

Workshoppen er ikke sprogbunden, men mange eksempler vil stamme fra sprogparret tysk-dansk.

Underviser: Ken Farø, lektor i tysk sprog og almen sprogforsker, ph.d.
Ken Farø er forfatter eller medforfatter til omkring 150 udgivelser om sprog, herunder en række et- og tosprogede ordbøger. Han har været redaktør af sprogtidsskriftet Mål og Mæle siden 2006. Hans forskningsområde omfatter bl.a. kontrastiv lingvistik, translatologi, tekstologi, anvendt lingvistik, leksikografi, fraseologi og korpuslingvistik.

Kaffe, te, kage og vand indgår i prisen.

Tilmelding skal ske senest 10. september 2013. Efter denne dato er tilmeldingen bindende.Sted : Vartov, Farvergade 27, 1463 København K
Dato : 26.09.2013
Tid : 13:00 til 16:30
Normalpris : 1400 kr. ekskl. moms
Medlemspris : 1000 kr. ekskl. moms
Tilmelding senest : 10.09.2013
Kursusnummer : 121


Danske Translatører C/O OVRZ Kultorvet 2,       1175 København K E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2019