Kurser

 
Ophavsret, eller copyright som det vel også hedder på dansk, er en af informationssamfundets juridiske grundsten. Det er ret komplicerede regler, som har stærke bånd til udlandet, både til fremmed ret og internationale konventioner, og det er regler, som med internet, pirateri, fildeling og privat kopiering er gået fra at være en upåagtet disciplin for nogle ganske få specialister til at være helt fremme i manges bevidsthed og i den politiske diskussion.

På kurset gennemgås regler og terminologi i dansk ophavsret, og der suppleres med påvisning af hovedforskellene imellem de lande, der følger common law- traditionen, og de lande, der som Danmark følger civilretstraditionen. Endvidere gennemgås hovedlinierne i de internationale konventioner, som har stor betydning for den nationale lovgivning, og på basis heraf afsluttes med konkrete diskussioner om, hvordan man konkret skal forholde sig til de vanskelige og forvirrende terminologiske forskelle, der især findes imellem dansk og engelsk terminologi. Også tysk og fransk terminologi kan berøres i undervisningen, hvis der er ønske herom.

Underviser er adjungeret professor Jørgen Blomqvist PhD, Center for Informations- og Innovationsret, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet. Jørgen Blomqvist var sekretær for det udvalg, som forberedte den seneste grundlæggende revision af ophavsretsloven i 1995, og han udgav i 1987 en afhandling om overdragelse af ophavsrettigheder. Siden har han arbejdet en årrække i komponistorganisationen KODA, og fra 1992 til 2009 var han ansat i the World Intellectual Property Organization (WIPO) i Genève, senest som Director for Copyright Law Division.

Sted : Axel Hotel Guldsmeden Helgolandsgade 11, 1653 Købehavn V
Dato : 24.11.2010
Tid : 10:00 til 16:00
Normalpris : 3500 kr. ekskl. moms
Medlemspris : 2700 kr. ekskl. moms
Tilmelding senest : 14.11.2010
Kursusnummer : 104


Danske Translatører C/O OVRZ Kultorvet 2,       1175 København K E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2019